Organizacja Izby

 • Struktura organizacyjna

  Dodano: 2008-04-09

  Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością izb w zakresie zgodności z prawem sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Od 1999 roku w kraju funkcjonuje 16 izb, z których każda działa na obszarze jednego województwa. Organizację i zasady działania izb określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania.

 • Regulamin organizacyjny

  Dodano: 2010-04-21

  Wewnętrzną strukturę oraz zasady funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze określa Regulamin organizacyjny, stanowiący Załącznik do Uchwały nr 123/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 czerwca 2018 r. 

Strona:

 • 1

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu