2018

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2018

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 8 stycznia 2019 r.

  dodatkowe szkolenie dla skarbników, służb finansowych JST i księgowych jednostek organizacyjnych JST na temat:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2018
  Wybrane problemy rachunkowości, informacja dodatkowa – zakres obowiązkowych danych


  Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 stycznia 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2018

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 7 stycznia 2019 r.

  dodatkowe szkolenie dla skarbników, służb finansowych JST i księgowych jednostek organizacyjnych JST na temat:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2018

  Wybrane problemy rachunkowości, informacja dodatkowa – zakres obowiązkowych danych

  Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 3 stycznia 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące budżetu JST oraz WPF

  Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla nowo wybranych Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Członków Zarządów Powiatów i Zarządu Województwa nt.:

  Budżet JST oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej JST.


  Szkolenie prowadzić będą członkowie Kolegium i pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 7 grudnia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Księgowi - dodatkowy termin)

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje w dniu 30 listopada 2018 r. dodatkowe szkolenie dla księgowych jednostek organizacyjnych JST na temat:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wybrane problemy rachunkowości, informacja dodatkowa – zakres obowiązkowych danych


  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

  Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 28 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach – realizacja zadań w 2019 roku

  Informujemy, że w dniu 29 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Utrzymanie czystości i porządku w gminach – realizacja zadań w 2019 roku
  (Sygnalizacja projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach  mających istotny wpływ na system gospodarki odpadami


  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku

  Informujemy, że w dniu 28 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

    Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2019 roku
  - nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, zgodnie z przepisami rozporządzeń wykonawczych wydanych przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z października 2018 r.


  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski – Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 26 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Skarbnicy)

  Informujemy, że w dniu 27 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wybrane problemy rachunkowości, informacja dodatkowa – zakres obowiązkowych danych

  Szkolenie przeznaczone jest dla Skarbników oraz służb finansowych JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 23 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018 (Księgowi)

  Informujemy, że w dniu 26 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018
  Wybrane problemy rachunkowości, informacja dodatkowa – zakres obowiązkowych danych  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych.

  Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 22 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresemwww.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące jak zapobiegać przedawnieniu podatków

  Informujemy, że w dniu 23 listopada 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Jak skutecznie zapobiegać przedawnieniu podatków?

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem podatków i opłat na rzecz gminy lub związku międzygminnego (skarbnicy 

  i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Ministerstwo Finansów opublikowało planowane roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.

  Planowane na 2019 r. roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw (treść informacji)

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu