2012

 • Informacja RIO

  Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2012 roku (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników RIO w Zielonej Górze, a jego odpracowanie nastąpi w dniu  1 grudnia 2012 roku (sobota).  

 • Szkolenie w zakresie zarządzania długiem JST

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 10 grudnia 2012r. organizuje szkolenie nt.: "Praktyczne aspekty zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego".

  Prowadzący szkolenie: Mariusz Gołaszewski.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 7 grudnia 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych - nowy termin

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za rok 2012", informujemy, iż uruchomiliśmy nowy termin dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Dodatkowe szkolenie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012 r.

  Pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia zostają bez zmian.

 • Szkolenie dla kierowników i głównych księgowych jednostek oświatowych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 28 listopada 2012 r. organizuje szkolenie nt.: "System kontorli zarządczej w jednostkach oświatowych. Praktyczne aspekty naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nieprawidłowości stwierdzane podczas działaności kontrolnej RIO".

  Szkolenie prowadzić będą:
  - Jarosław Kotowski - Członek Kolegium RIO w Zielonej Górze;
  - Adriana Kamedulska - Członek Kolegium RIO w Zielonej Górze;
  - Roman Rudnicki - Zastępca Naczelnika Wydziału Kontorli Gospodarki Finansowej RIO w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 26 listopada 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za rok 2012".

  Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:
  - w dniu 29 listopada 2012 r. dla skarbników i służb finansowych JST (urzędy);
  - w dniu 30 listopada 2012 r. dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia w każdym dniu: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 27 listopada 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie rachunkowości jednostek pomocy społecznej

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 21 listopada 2012r. organizuje szkolenie nt.: "Rachunkowość jednostek pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych".

  Szkolenie prowadzić będzie Agata Syguda - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO Katowice.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 19 listopada 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 12 listopada 2012 r. organizuje szkolenie nt.: "Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 8 listopada 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie uchwał podatkowych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 6 listopada 2012r. organizuje szkolenie nt.: "Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok".

  Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 2 listopada 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Informacja dla JST


  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016) działalnością nadzorczą Kolegium Izby zostają objęte uchwały rad gmin w sprawie:
  1. Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6j) oraz w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy);
  2. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l ustawy);
  3. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (art. 6n ustawy).

 • Szkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 19 października 2012 r. organizuje szkolenie nt.: "Komisja przetargowa w zamówieniach publicznych - jej cele, zadania, kompetencje, najczęstsze problemy i odpowiedzialność".

  Szkolenie prowadzić będzie Radosław Pruszowski - Starszy Inspektor Kontroli RIO w Katowicach.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 17 października 2012 r. tel. (68) 329 19 17; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu