2017

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości JST za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin

  Informujemy, że w dniu 23 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok. Sprawozdania podatkowe - nowy obowiązek gmin

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 18 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok

  Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych za 2017 rok

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek organizacyjnych JST

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 17 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa

  Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2018 r. (o godzinie 9.30) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rejestr Należności Publicznoprawnych i sprawozdawczość podatkowa – nowe obowiązki gmin w roku 2018

  Szkolenie przeznaczone dla skarbników, służb finansowych, osób odpowiedzialnych w organach podatkowych za ewidencje podatków, księgowych podatkowych, osób odpowiedzialnych w gminach za zaległości podatkowe, zajmujących się dochodzeniem i egzekwowaniem podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 stycznia 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Uprzejmie informujemy, że dzień 2 stycznia 2018 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników RIO w Zielonej Górze, za przypadające w innym dniu, niż  niedziela, Święto Trzech Króli (6 stycznia 2018 r.).

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

  Informujemy, że w dniu 5 grudnia  2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok

  oraz nowe przepisy dotyczące rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku

  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.


  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os.

  W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2017 rok

  Informujemy, że w dniu 4 grudnia  2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 roku

  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.


  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os.

  W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Komunikat RIO

  Tekst jednolity ustawy o finansach publicznych

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 10 listopada 2017 r. pod pozycją 2077 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

  13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych.

 • Szkolenie dotyczące egzekucji podatków i opłat w gminie

  Informujemy, że w dniu 24 listopada 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Egzekucja podatków i opłat w gminie

  Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. W imieniu wykładowcy prosimy o wcześniejsze przekazanie (wias@zielonagora.rio.gov.pl) pytań związanych z tematyką szkolenia.


  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: CUW - zasady obsługi finansowej i prowadzenia rachunkowości jednostek organizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów

  Informujemy, że w dniu 17 listopada 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Centra usług wspólnych

  - zasady obsługi finansowej i prowadzenia rachunkowości jednostek organizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

   

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 3 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości dochodów, wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji

  Informujemy, że w dniu 16 listopada 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość dochodów, 

  wydatków i rozliczeń podatku VAT po centralizacji.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

   

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 13 listopada 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

   

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu