2011

 • Szkolenie w zakresie Funduszu Sołeckiego

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 12 grudnia 2011 r. organizuje szkolenie nt.: "Fundusz sołecki w 2012 roku - aspekty praktyczne".

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 9 grudnia 2011 r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie systemu BeSTi@

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 28 listopada 2011 r. organizuje szkolenie nt.: "Uchwała budżetowa na 2012 rok oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w Systemie Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. Omówienie wybranych nieprawidłowości występujących  przy wprowadzaniu danych w projekcie budżetu na 2012 rok oraz projektach uchwał w sprawie WPF".

  Szkolenie prowadzić będą Agnieszka Małkowska i Agata Hałubicka - Wydział Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 25 listopada 2011 r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • IFORMACJA DLA JST

  Informujmy, iż w dniu 4 listopada br. zostały rozesłane paczkami wykonawcy aktualizacje podglądu wydruku dla WPF na lata 2012 i kolejne.
  Dla dokumentów WPF na 2012-… tj, (projektów WPF, autopoprawek WPF, uchwał WPF oraz zmian WPF) dostępne będą DWA podglądy wydruku:
  1) WPF wg budżetu – podgląd domyślny otwierający się po kliknięciu przycisku „Podgląd wydruku”
  2)  WPF wg przepływów – dostępny po rozwinięciu listy dostępnych wariantów wydruku – zgodny z układem jaki obowiązywał dotychczas.

  Podgląd wydruku dla WPF na lata 2011- ... pozostał bez zmian.

  Po przetworzeniu dwóch paczek od Wykonawcy KONIECZNE będzie w JST ponowne uruchomienie systemu BeSTi@.

 • INFORMACJA DLA JST

  Informujemy, iż do projektu budżetu na 2012 rok ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1098 ze zm.).

  Treść rozporządzenia

 • INFORMACJA DLA JST

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 października 2011 r. w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej w systemie "BeSTi@ (znak: ST7/4834/139/PB/2011/1570).

  Treść pisma

 • Szkolenie - zamknięcie ksiąg i sprawozdania finansowe za 2011 rok.

  Informujemy, że w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze odbędą się dwa szkolenia pod wspólnym tematem: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok".

  Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
  -      w dniu 21 listopada 2011 r. dla skarbników i służb finansowych JST (urzędy),
  -      w dniu 22 listopada 2011 r. dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych JST.

  Szkolenia prowadzić będzie Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Szkolenia odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia w każdym dniu - 9.30.
  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 17 listopada 2011 r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia  BRAK MIEJSC NA SZKOLENIE W DNIU 22 LISTOPADA!!!

 • Szkolenie w zakresie windykacji należności cywilnoprawnych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 16 listopada 2011 r. organizuje szkolenie nt.: "Windykacja należności cywilnoprawnych".

  Szkolenie prowadzić będzie Hanna Kmieciak - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 10 listopada 2011 r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dot. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 8 listopada 2011r. organizuje szkolenie nt.: "Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obowiązujące od listopada 2011 r. – omówienie aktualnych zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji".

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - Członek Kolegium RIO Zielona Góra.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 4 listopada 2011r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.
  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.


  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie finansów publicznych dla radnych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 25 października 2011r. organizuje szkolenie nt.: "Finanse publiczne dla radnych - aktualny stan prawny w 2011-2012 roku".

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - Członek Kolegium RIO Zielona Góra.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 18 października 2011r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.
  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.


  Program szkolenia


  Zmiana terminu szkolenia na 9 listopada 2011 r.!!!

  Aktualny formularz zgłoszenia

 • Szkolenie dot. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 20 października 2011 r. organizuje szkolenie nt.: "Ustawa 'żłobkowa' a zadania i obowiązki gmin".

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - Członek Kolegium RIO Zielona Góra.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ul. Chmielna 13; godzina rozpoczęcia: 9.30.

  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 18 października 2011 r. tel. (68) 329 19 15; (68) 329 19 19, fax: (68) 329 19 03; e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.
  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000 w ciągu 14 dni na podstawie faktury otrzymanej w dniu szkolenia). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Program szkolenia

  SZKOLENIE ODWOŁANE

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu