2015

 • Szkolenie dotyczące warsztatów dla księgowych podatkowych w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej

  Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Warsztaty dla księgowych podatkowych w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej

  Szkolenie prowadzić będzie p. Hanna Kmieciak.

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników RIO w Zielonej Górze, za przypadające w innym dniu, niż  niedziela, Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2015 r.).

 • Szkolenie dotyczące zmiany w rachunkowości oraz zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe za rok 2015

  Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zmiany w rachunkowości oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe za rok 2015

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych jednostek organizacyjnych JST.
  Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus (Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu).

  Szkolenia odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015

  Informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz księgowych jednostek organizacyjnych JST.

  Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus (Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu).

  Szkolenia odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Procedura budżetowa oraz procedura absolutoryjna w jednostkach samorządu terytorialnego

  Informujemy, że w dniu 24 listopada 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących i Członków Komisji Rewizyjnych oraz  Radnych nt.:

  Procedura budżetowa oraz procedura absolutoryjna w jednostkach samorządu terytorialnego

  Szkolenie prowadzić będzie: Marek Lewandowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

  w Zielonej Górze.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące projektu budżetu i projekt uchwały w sprawie WPF na rok 2016

  Informujemy, że w dniu 21 października 2015 r. o godz. 9.30 Regionalna Izba Obrachunkowa organizuje szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego i księgowych związków JST nt.:

  Projekt budżetu i projekt uchwały w sprawie WPF na rok 2016.
  Zmiany w przepisach prawa i ich wpływ na budżet roku 2016

  Szkolenie odbędzie się w Hotelu For-Rest w Zielonej Górze (Racula – ul. Głogowska 4a).
  Dojazd uczestników na szkolenie – we własnym zakresie.

  organizuje szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego i księgowych związków międzygminnych nt.:

  Projekt budżetu i projekt uchwały w sprawie WPF na rok 2016.
  Zmiany w przepisach prawa i ich wpływ na budżet roku 2016

  Szkolenie odbędzie się w Hotelu For-Rest w Zielonej Górze (Racula – ul. Głogowska 4a; wyjazd z Zielonej Góry w kierunku na Wrocław)

  Program szkolenia


 • Szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Informujemy, że w dniu 19 października 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  – omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na planowanie

  oraz realizację konkursów ofert i wydatków dotacyjnych w 2016 roku

  Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

  w Zielonej Górze.
  Rozpoczęcie szkolenia: 9.30

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zmiany w podatkach i opłatach lokalnych...

  Informujemy, że w dniach 24 września 2015 r. i 25 września 2015 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.:

  ZMIANY W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA UCHWAŁY PODATKOWE NA ROK 2016

  Szkolenie – w obu terminach - odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Szkolenie prowadzić będzie dr Rafał Dowgier.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (z zaznaczeniem wybranego terminu szkolenia) przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do dnia 21 września 2015 r.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamówień publicznych w aspekcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

  Informujemy, że w dniu 21 września 2015r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

  – omówienie zasady konkurencyjności stosowanej przez jednostki samorządu terytorialnego do zamówień o wartości 50 000 PLN – 30 000 euro

  Szkolenie odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowych zasad dotowania żłobków i przedszkoli niepublicznych

  Informujemy, że w dniu 17 września 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowe zasady dotowania żłobków i przedszkoli niepublicznych wchodzące w życie od 1  września 2015 roku oraz od 1 stycznia 2016 roku.

  Najczęściej występujące nieprawidłowości w dokonywaniu wydatków dotacyjnych.

  Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

  w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu