Szkolenia

 • Szkolenie nt. postępowanie podatkowe i windykacyjne z podatnikiem zmarłym

  Dodano: 2017-09-13

  Informujemy, że w dniu 13 października 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:Postępowanie podatkowe i windykacyjne z podatnikiem zmarłym

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rozliczania dotacji najczęściej udzielanych z budżetów JST

  Dodano: 2017-09-13

  Informujemy, że w dniu 2 października 2017 r. odbędzie się szkolenie nt.

  Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów JST

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski - członek Kolegium Izby. Godzina rozpoczęcia - 9.30

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: System zarządzania budżetami BeSTi@ - zmiany funkcjonalności w podsystemie JST

  Dodano: 2017-05-16

  Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  System zarządzania budżetami BeSTi@ - zmiany funkcjonalności w podsystemie JST

  Szkolenie adresowane jest do Skarbników i służb finansowych JST (pracowników urzędów obsługujących program BeSTi@).

  Szkolenie prowadzić będzie Adam Głębski ( RIO Łódź).

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych

  Dodano: 2017-05-11

  Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem w dniu 17 maja 2017 r. organizuje dodatkowe szkolenie nt.:

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych - wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych i w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla zarówno dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, jak i księgowych jednostek organizacyjnych.   Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące osób trzecich w podatkach, czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłłości

  Dodano: 2017-05-08

  Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Osoby trzecie w podatkach,
  czyli zaległości podatnika nieściągalnego i w upadłości

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 1 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowych obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

  Dodano: 2017-04-20

  Informujemy, że w dniu 18 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Nowe obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  (po zmianie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.)

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);
  godzina rozpoczęcia – 09.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl).

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych

  Dodano: 2017-04-19

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST, w dniu 16 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych - wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 maja 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych

  Dodano: 2017-04-19

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST, dniu 15 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych - wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych oraz pracowników służb finansowych.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30. Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkolenia księgowym jednostek organizacyjnych.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 maja 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące warsztatów dla członków komisji przetargowych

  Dodano: 2017-03-28

  Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Warsztaty dla członków komisji przetargowych - ocena i badanie ofert wykonawców z uwzględnieniem nowelizacji PZP z 22 czerwca 2016 r. oraz najnowszych wyroków sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 20 kwietnia 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów JST

  Dodano: 2017-03-01

  Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów JST na zadania w realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (warsztaty)

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra).  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 20 marca 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu