2007

 • 12.11.2007

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2007 r. (ST2-4834-137/HSZ/2007/1581/) w sprawie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ujmowania - w sprawozadaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności - odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

 • 30.10.2007

  W związku z 15-leciem działalności regionalnych izb obrachunkowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej działalności regionalnych izb obrachunkowych.

  Więcej informacji w załączonym dokumencie

 • 9.08.2007

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 sierpnia 2007r. (ST2-4834/104/2007/1356/) w sprawie odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

 • 17.07.2007

  Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 16 lipca 2007 r. (RIO/192007) w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy.

  Informację dotyczące przesyłania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie dostapne są również w dziale Oprogramowanie dla JST

 • 29.05.2007

  PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
  ogłasza konkurs na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

 • 06.04.2007

  Szanowni Państwo

  W dniu 5.04.2007 r. została udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@ dla JST, RIO i MF umożliwiająca rozpoczęcie prac nad sprawozdawczością za 1 kw. 2007 r. Jest ona dostępna poprzez moduł aktualizacji automatycznych ‘LiveUpdate’ Paczka systemowa otwierająca 1 kw. 2007 została udostępniona przez MF w dniu 6.04.2007r.

  Uwaga:
  1) Przy dokonywaniu aktualizacji należy KONIECZNIE wyłączyć skaner antywirusowy – w szczególności MKS VIR (a przynajmniej funkcję heurystycznego wykrywania wirusów) – gdyż działające oprogramowanie antywirusowe skutecznie uniemożliwia poprawną aktualizację – mimo iż w plikach nie ma żadnych wirusów.
  2) Wskazane jest wykonanie kopii bazy danych przed rozpoczęciem aktualizacji.

 • 30.03.2007

  Wzory sprawozdań dla Organizacji Pożytku Publicznego przesyłanych ministrowi właściwemu do zabezpieczenia społecznego do 31 marca każdego roku.

 • 19.03.2007

  Informujemy, iż w dniu 16 marca 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu.

 • 13.03.2007

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 marca 2007r. (PL-8022/07/MM/) w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków - oprogramowanie IPE-PN dla urzędów gmin.

 • 05.02.2007

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 lutego 2007r.(FB3-066-EŚ/07/305/ST) w sprawie klasyfikowania wydatków budżetowych w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i urządzeń łączności.

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu