2014

 • Szkolenie dotyczące reformy unijnych i krajowych zasad pomocy publicznej w gminach wprowadzonej w 2014 i 2015 r.

  Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  REFORMA UNIJNYCH I KRAJOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELANEJ W GMINACH WPROWADZONA W 2014 i 2015 r.

  Szkolenie odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

  Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST,  w dniach 2 i 3 lutego  2015 r. o godz. 9.30 (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje dodatkowe szkolenia nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie za rok 2014
  (szkolenie dla służb finansowych JST i księgowych jednostek organizacyjnych)

  Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus (Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu).

  Program szkolenia 

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

  Informujemy, że, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, uruchomiony został dodatkowy termin szkolenia dla księgowych jednostek organizacyjnych nt. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie za rok 2014”.

  Dodatkowe szkolenie odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014r. (godzina 9.30) – szczegóły (w tym formularz zgłoszenia) w załączonym pliku.

  Informujemy ponadto, że zamknięta jest już lista uczestników szkolenia w dniu 25 listopada 2014r.

  Program szkolenia i formularz zgłoszenia 

 • Szkolenie dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Informujemy, że w dniu 2 grudnia 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  – omówienie zmian uchwalonych przez Sejm i Senat, wpływających na prawidłowość realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w 2015 roku

  Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO Zielona Góra).

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014

  Informujemy, że, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014
  - w dniu 24 listopada 2014 r. - szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych JST;
  - w dniu 25 listopada 2014 r. - szkolenie przeznaczone jest dla księgowych jednostek organizacyjnych.

  Szkolenia - w obu terminach -  odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie szkolenia w obu terminach o 9.30.

  Program szkolenia z 24-11-2014
  Program szkolenia z 25-11-2014

 • Szkolenie dotyczące projektu budżetu oraz projektu wpf na rok 2015.

  Informujemy, że w dniach 28 października i 29 października 2013 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Skarbników i służb finansowych JST nt.:

  Projekt budżetu na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie WPF na 2015 rok i lata następne

  Szkolenie prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (Kolegium Izby, Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń, Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
  ).

  Szkolenie (w obu terminach) odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące żródła finansowania inwestycji dla samorządów

  Informujemy, że w dniu 17 października 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Źródła finansowania inwestycji dla samorządów.

  Finansowanie perspektywy UE 2014-2020 (finansowanie wkładu własnego)

  Program szkolenia

 • Komunikat RIO

  Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2014 r. Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

   

 • Szkolenie dotyczące nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  Informujemy, że w dniach 1 października 2014r. i 2 października 2014r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.:

  Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Szkolenie prowadzić będzie: Krzysztof Puchacz.
  Szkolenie (w obu terminach) odbędzie się siedzibie RIO w Zielonej Górze, godzina rozpoczęcia 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące egzekucji administracyjnej - czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym...

  Informujemy, że w dniu 30 września 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Egzekucja administracyjna

  - czyli jak przebiegają zmiany w postępowaniu egzekucyjnym wójta jako wierzyciela i organu egzekucyjnego

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO Zielona Góra; godzina rozpoczęcia 9.30.

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu