2008

 
 • Szkolenie dot. zlecania zadań publicznych

  Informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: "Zlecanie zadań publicznych regulowane ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". Szkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski – Członek Kolegium RIO Zielona Góra.
  Szkolenie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008r. w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie o godzinie 9.30. Koszt szkolenia wyn. 150zł/os.

  Zgłosznia należy kierować do RIO w Zielonej Górze do dnia 27 listopda br. - tel/fax (068) 329-19-19; fax (068) 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:(katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl).

  Program szkolenia

 • Szkolenie dot. gospodarki finansowej jednostek oświatowych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 26-11-2008 organizuje szkolenie nt. "Gospodarka finansowa jednostek oświatowych (prawa i obowiązki kierownika i głównego księgowego, wybrane elementy z uwzględnieniem przepisów szczególnych i orzecznictwa, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)". Szkolenie prowadzić będą: Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO  Zielona Góra (cz. I) oraz Adriana Kamedulska - Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (cz. II)

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wyn. 150 zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 21 listopada pod nr tel/fax: (068) 329-19-19; fax: 329-19-03 lub adres e-mail: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.  W imieniu prowadzących prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących tematyki szkolenia (tel./fax: (068) 329-19-19)

  Program szkolenia

 • Szkolenie dot. kontroli wewnętrznej

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa organizuje szkolenie nt. Kontrola wewnętrzna "krok po kroku". Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2008 r. Prowadzący: Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO Zielona Góra.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13). Koszt szkolenia wyn. 160 zł/os.

  Zgłoszenia należy kierować do dnia 25 listopada br. - tel/fax (068) 329-19-19; fax 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl).

  Program szkolenia

 • Pismo MF w sprawie limitu zadłużenia JST

  Pismo Ministerstwa Finansów z 16 lipca 2008 r. (Znak: ST2-4834-107-SZH/2008/1092) w sprawie interpretacji przepisu art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dotyczącego ograniczeń limitu zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego.


   

  Treść pisma

 • Szkolenie w zakresie rachunkowości

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt. Nowe zasady rachunkowości oraz sprawozdania finansowe za 2008 rok samorządowych jednostek organizacyjnych”. Szkolenie odbędzie się w trzech terminach: 17 i 18 listopada (termin do wyboru) dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych oraz 19 listopada dla skarbników i służb finansowych JST.  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - członek Kolegium RIO Wrocław.  Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze do dnia 14 listopada 2008r. – tel./fax: 0-68 329 19 19; fax: 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). Koszt szkolenia: 175 zł/os.


  Program szkolenia dla księgowych jednostek i zakładów budżetowych


  Program szkolenia dla skarbników i służb finansowych JST


   


  UWAGA! BRAK MIEJSC NA SZKOLENIE W TERMINIE 19-11-2008!

 • Projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw na 2009 rok

  Kwoty subwencji ogólnej na 2009 rok

   

 • Kolejny termin szkolenia dot. inwentaryzacji.

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Inwentaryzacja - zasady jej przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania", informujemy, iż wyznaczony został nowy termin ww. szkolenia na 20 listopada 2008 r.
  Pozostałe warunki szkolenia pozostają bez zmian.

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt. Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, w dniu 24 listopada br. organizuje szkolenie nt. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych". Szkolenie prowadzić będzie  Jarosław Jerzykowski - radca prawny, ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, autor i współautor kilkunastu publikacji, w tym komentarza do Prawa zamówień publicznych.


  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wyn. 175 zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 20 listopada pod nr tel./fax: (068) 329-19-19, fax 329-19-03, e-mail:

  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl.  Program szkolenia

 • Dodatkowy termin szkolenia dot. inwentaryzacji

  Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem nt. "Inwentaryzacja - zasady jej przeprowadzania, dokumentowanie i rozliczanie", informujemy, iż  ww. szkolenie odbędzie się w dodatkowym terminie 4 listopada 2008 r. Koszt, miejsce oraz program szkolenia pozostają bez zmian.

 • Brak miejsc na szkolenie dot. inwentaryzacji

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Inwentaryzacja - zasady jej przeprowadzania, dokumentowanie i rozliczanie" w dniu 27 października br., informujemy, iż zamknęliśmy listę uczestników.

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu