2019

 • Informacja RIO

  Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został opublikowany nowy wzór formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST za 2019 r.

  Treść informacji

   

 • Komunikat RIO

  Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1 (część A) na 2020 r. należy przedłożyć do RIO do dnia 10 stycznia 2020 r. za pośrednictwem systemu BeSTi@.

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdań finansowych

  Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Uprzejmie informujemy, że 27 grudnia 2019 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, a jego odpracowanie nastąpi w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota).

 • Szkolenie dotyczące rachunkowości budżetowej JST

  Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rachunkowość budżetu JST oraz samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

  zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 29 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe

  Informujemy, że w dniach 2 i 3 grudnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rozliczań dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jst.

  Informujemy, że w dniu 29 listopada 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rozliczanie dotacji najczęściej udzielanych z budżetów jednostek samorządów terytorialnego – warsztaty praktyczne

  Szkolenie prowadzi: Jarosław Kotowski

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 27 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Instrukcje dotyczące przekazywania aktów JST do nadzoru prawnego w wersji elektronicznej.

  >>Treść informacji<< 

 • Informacja RIO

  Nowy wzór WPF – zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz metodologia opracowywania wieloletniej prognozy finansowej

  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 8 października 2019 r. pod pozycją 1903 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Nowy wzór WPF (określony w załączniku do rozporządzenia) w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały w sprawie WPF przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

  >>Treść Informacji<< 

  >>Metodologia opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej <<

 • Informacja MF

  Planowane na 2020 r. roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw

  >>Treść informacji<<

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu