2009

 • Szkolenie w zakresie podstaw rachunkowości budżetowej

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 13 stycznia 2010 r. organizuje szkolenie nt: "Rachunkowość - od podstaw - samorządowych jednostek budżetowych oraz zasady sporządzania sprawozdań budżetwoych (Rb-27S i Rb-28S) i sprawozdania finansowego".
  Szkolenie to adresowane jest do księgowych zakładów budżetowych przekształcanych w jednostki budżetowe oraz do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości (znających zasady rachunkowości budżetowej oraz ewidencji typowych operacji gospodarczych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz zaangażowania na kontach jednostki budżetowej (urzędu JST).
  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - członek kolegium RIO Wrocław.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13). Koszt szkolenia: 175 zł/os. - płatne przed szkoleniem. Zgłoszenia należy kierować do dnia 8 stycznia 2010 r. – tel./fax: 0-68 329-19-19; tel. 0-68 329-19-10, fax: 0-68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie ewidencji projektów finansowanych ze środków UE oraz ewidencja procesów zmian organizacyjnych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 12 stycznia 2010 r. organizuje szkolenie nt: "Nowe zasady ewidencji projektów finansowanych ze środków europejskich oraz ewidencja procesow zmian (zadania jednostek przejmujących mienie i jednostek likwidowanych)".
  Szkolenie to adresowane jest do skarbników i służb finansowych jst. Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - członek kolegium RIO Wrocław.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13). Koszt szkolenia: 175 zł/os.- płatne przed szkoleniem. Zgłoszenia należy kierować do dnia 8 stycznia 2010 r. – tel./fax: 0-68 329-19-19; tel. 0-68 329-19-10, fax: 0-68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostek organizacyjnych jst

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 11 stycznia 2010 r. organizuje szkolenie nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek organizacyjnych za 2009 rok oraz wybrane problemy ewidencyjne związane ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych.
  Szkolenie to adresowane jest do księgowych jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze).
  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - członek kolegium RIO Wrocław.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13). Koszt szkolenia: 175 zł/os. - płatne przed szkoleniem. Zgłoszenia należy kierować do dnia 8 stycznia 2010 r. – tel./fax: 0-68 329-19-19; tel. 0-68 329-19-10, fax: 0-68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie dochodzenia i przyznawania ulg oraz egzekwowanie niepodatkowych należności budżetu gminy

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 5 stycznia 2010 r. organizuje szkolenie nt. "Dochodzenie, przyznawanie ulg w spłacie i niepodatkowych należności budżetowych gminy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych".
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się dochodzeniem należności na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się należności niepodatkowych).
  Prowadząca szkolenie: Hanna Kmieciak - praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur podatkowych, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 175zł/os. (płatne przed szkoleniem). Zgłoszenia należy kierować do dnia 4 stycznia 2010 r., tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Dodatkowe terminy szkolenia w zakresie zmiany art. 30 ustawy Karta Nauczyciela

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizownego art. 30 ustawy - Karty Nauczyciela" Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze powtarza ww. szkolenie w dniach 8 i 9 grudnia br. (termin do wyboru).
  Szkolenia adresowane są do służb finansowo-księgowych JST oraz dyrektorów szkół i służb księgowo-kadrowych jednostek oświatowych (szkoły, zeas-y).
  Prowadzący szkolenie: Sławomir Piortowski.

  Szkolenia odbędą się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia w każdym dniu - 9:30. Koszt uczestnictwa - 150zł/os. (płatne przed szkoleniem). Zgłoszenia należy kierować do dnia 2 grudnia 2009 r., tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dot. zamknięcia ksiąg rachunkowych i inwentaryzacji w samorządowych jednostkach organizacyjnych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 4 grudnia 2009 r. organizuje szkolenie nt: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek organizacyjnych. Inwentaryzacja oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2009 rok".
  Szkolenie to adresowane jest do księgowych jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze).
  Szkolenie prowadzić będzie Lucyna Hanus - członek kolegium RIO Wrocław.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13). Koszt szkolenia: 175 zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 30 listopada – tel./fax: 0-68 329-19-19; tel. 0-68 329-19-10, fax: 0-68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:   katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

  BRAK MIEJSC

 • Szkolenie w zakresie ściągania zaległości podatkowych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 1 grudnia 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Osoby trzecie w podatkach czyli zaległości podatnika zmarłego, w upadłości, nieściągalnego".
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się wymiarem i windykacją podatków).
  Prowadząca szkolenie: Hanna Kmieciak - praktyk i teoretyk w dziedzinie procedur podatkowych, kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Kórniku.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 175zł/os. (płatne przed szkoleniem). Zgłoszenia należy kierować do dnia 26 listopada 2009r., tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Dodatkowy termin szkolenia w zakresie nowej ustawy o finansach publicznych

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Nowa ustawa o finansach publicznych" informujemy, iż ww. szkolenie odbędzie się w dodatkowym terminie tj. 20 listopada 2009 r.
  Miejsce, koszt oraz godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie zmiany art. 30 ustawy - Karty Nauczyciela

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 16 listopada 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Obowiązki organów prowadzących szkoły wynikające ze znowelizowanego art. 30 ustawy - Karta Nauczyciela".
  Szkolenia adresowane są do służb finansowo-księgowych JST oraz dyrektorów szkół i służb księgowo-kadrowych jednostek oświatowych (szkoły, zeas-y).
  Prowadzący szkolenie: Janusz Pawłowski – ekspert w zakresie wynagrodzeń w oświacie, analityk i współtwórca systemów informatycznych i oprogramowania wykorzystywanych w jednostkach oświatowych.

  Szkolenia odbędą się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia w każdym dniu - 9:30. Koszt uczestnictwa - 150zł/os. (płatne przed szkoleniem). Zgłoszenia należy kierować do dnia 10 listopada 2009r., tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

  BRAK MIEJSC

 • Szkolenie w zakresie nowej ustawy o finansach publicznych

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniach 9 i 10 listopada 2009 r. (termin do wyboru) organizuje szkolenie nt. "Nowa ustawa o finansach publicznych".
  Szkolenia adresowane są do skarbników i służb finansowo-księgowych JST oraz jednostek organizacyjnych JST.
  Prowadząca szkolenie: Lucyna Hanus - członek Kolegium RIO Wrocław.

  Szkolenia odbędą się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia w każdym dniu - 9:30. Koszt uczestnictwa - 175zł/os. (płatne przed szkoleniem). Zgłoszenia należy kierować do dnia 5 listopada 2009r., tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

  BRAK MIEJSC

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu