Stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie dofinansowania ze środków budżetu gminy rewaloryzacji starówki podlegającej ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Dodano: 2008-05-20

Odpowiadając na pismo w sprawie dofinansowania ze środków budżetu miasta rewaloryzacji starówki, podlegającej ścisłej ochronie konserwatorskiej a dotyczących budynków mieszkalnych, które stanowią obecnie z gminą wspólnotę mieszkaniową, uprzejmie informuję, że zdaniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie ma przeszkód prawnych aby wspólnoty mieszkaniowe, mogły korzystać z pomocy finansowej gminy w zakresie remontów zabytkowych budynków wpisanych do rejestru zabytków.   

 

W art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jako zadanie własne gminy ujęto ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami. Z uwagi na fakt, że wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości są położone w strefie ochrony konserwatorskiej, mogą otrzymywać dofinansowanie (jako podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych) w celu należytego utrzymania i konserwacji budynków mających zabytkowy charakter, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze potwierdza możliwość dofinansowania tego typu zadań.

 

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu