Szkolenia

 • Szkolenie nt. Projekt uchwały budżetowej oraz WPF na 2022 r.

  Dodano: 2021-10-14

   Informujemy, że w dniu 28 października 2021 r. o godz. 9.30 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Projekt uchwały budżetowej na 2022 r.
  Projekt uchwały w sprawie WPF na 2022 r. i lata następne
  Omówienia najważniejszych zmian w przepisach prawa
  (w tym m.in. klasyfikacja budżetowa. ustalenie relacji, o których mowa w art. 242-243 ufp w 2022 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

  Szkolenie prowadzić będą Członkowie Kolegium i pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
  przesyłać należy do 26 października 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl - liczba miejsc ograniczona.

  Program szkolenia  

 • Szkolenie nt. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

  Dodano: 2021-04-14

  Informujemy, że w dniu 11 maja 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

  Szkolenie prowadzi: p. Krzysztof Puchacz.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 7 maja 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia 

 • Szkolenie nt. NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Dodano: 2021-04-14

  Informujemy, że w dniu 6 maja 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Szkolenie prowadzi: p. Krzysztof Puchacz.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 maja 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowelizacji egzekucji podatków i należności publicznoprawnych

  Dodano: 2021-03-08

  Informujemy, że w dniu 31 marca 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Nowelizacja egzekucji podatków i należności publicznoprawnych

  Szkolenie przeznaczone jest skarbników, pracowników służb podatkowych i finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.
  Szkolenie prowadzi: p. Hanna Kmieciak.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 28 marca 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia 

 • Szkolenie dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej (w tym tzw. covidowej) przez gminy w 2021 r.

  Dodano: 2021-03-05

  Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Zasady udzielania pomocy publicznej (w tym tzw. covidowej) przez gminy w 2021 r.

  Szkolenie przeznaczone jest skarbników, pracowników służb podatkowych i finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.
  Szkolenie prowadzi: p. Robert Zenc - Pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 25 marca 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt. Rachunkowość budżetowa - zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe jst

  Dodano: 2021-02-11

  Informujemy, że w dniu 24 i 25 lutego 2021 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie ONLINE nt.:

  Rachunkowość budżetowa – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

  Szkolenie przeznaczone jest skarbników, głównych księgowych i pracowników służb finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (związków komunalnych).

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 22 lutego 2021 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące inwentaryzacji aktywów i pasywów (dodatkowe)

  Dodano: 2020-03-11

  Informujemy, że w związku dużym zainteresowaniem  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze uruchomiła w dniu 4 marca 2020 r. dodatkowy termin  szkolenie nt.:

  Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania, w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Szkolenie prowadzi: Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowe w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 2 marca 2020 roku wyłącznie poprzez portal zgłoszeniowy dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa uruchomiła nowy portal do zapisów na szkolenia. Przed zalogowaniem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wypełniania formularza.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące inwentaryzacji aktywów i pasywów

  Dodano: 2020-02-05

  Informujemy, że w dniu 3 marca 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania, w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Szkolenie prowadzi: Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowe w Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 29 lutego 2020 roku wyłącznie poprzez portal zgłoszeniowy dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Jednocześnie informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa uruchomiła nowy portal do zapisów na szkolenia. Przed zalogowaniem prosimy o uważne przeczytanie instrukcji wypełniania formularza. 

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdań finansowych

  Dodano: 2019-12-10

  Informujemy, że w dniu 16 stycznia 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zasady prowadzenia rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Proszę o przekazanie informacji o szkoleniu podległym jednostkom.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 14 stycznia 2020 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące rachunkowości budżetowej JST

  Dodano: 2019-11-13

  Informujemy, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Rachunkowość budżetu JST oraz samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2019 oraz sprawozdanie finansowe JST

  Szkolenie prowadzi: Lucyna Hanus - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 29 listopada 2019 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu