Komunikat dla JST w sprawie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli składanych do RIO

Dodano: 2010-01-20

Informujemy, iż w związku z obowiązkiem elektronicznego przesłania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez JST w formie elektornicznej (par. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnaich awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; Dz.U. z 2010 r., nr 6, poz. 35), ww. sprawozdania należy przesyłać na adres: men@zielonagora.rio.gov.pl.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ww. sprawozdań wyłącznie z wykorzystaniem szablonu zamieszczonego poniżej. Wersję papierową prosimy przekazywać w postaci podpisanego i opieczętowanego wypełnionego wydruku wersji elektronicznej.


Formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (2014)

Pełna treść komunikatu

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu