Sprawozdawczość budżetowa

Podstawą prawną sporządzania sprawozdań jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia  2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - link do strony MF


JST sporządzają następujące sprawozdania:

-      Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

-      Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

-      Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

-      Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

-      Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

-      Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

-      Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

-      Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

-      Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


 

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu