Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., nr 55, poz. 577), wprowadzoną przez art. 18 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1241) do zadań regiolanlnych izb obrachunkowych należy udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych (art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych). W związku z powyższym zamieszczamy formularz wiosku o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 2 Prezesa Izby z dnia 18 marca 2010 r.

Formularz wniosku

 

 

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu