2018

 • Zmiana klasyfikacji budżetowej

  W Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz.767) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W rozporządzeniu określono różne terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów.

 • Szkolenie dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - egzekucja i zabezpieczenie a przedawnienie.

  Informujemy, że w dniu 18 maja 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Egzekucja i zabezpieczenie a przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.


  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące finansowania zadań oświatowych w 2018 roku

  Informujemy, że w dniu 11 maja 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Finansowanie zadań oświatowych w 2018 roku

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.


  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 9 maja 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Informacja RIO

  Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2017 r. ( Sygn. akt II GSK 273/16)

  Treść orzeczenia

 • Szkolenie dotyczące rozliczania dotacji udzielanych z budżetów JST

  Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze odbędzie się szkolenie nt.:

  Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego 

  i o wolontariacie – warsztaty

  Szkolenie odbędzie się w w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);

  rozpoczęcie szkolenia - godzin 9.30.
  Prowadzący szkolenie: Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO w Zielonej Górze)
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:

  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Komunikat RIO

  Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego SP-1

  Na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455) Minister Finansów poinformował, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

  Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki i opłaty lokalne/Ewidencja i sprawozdawczość podatkowa zamieszono informację na temat wypełniania części 4 sprawozdania SP-1.

  Ponadto na forum strony internetowej regionalnych izb obrachunkowych zamieszczono dodatkowe wskazówki dotyczące sporządzania tego sprawozdania w systemie BeSTi@.

 • Szkolenie dotyczące likwidacji zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Informujemy, że w dniu 19 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Likwidacja zaległości i nadpłat dochodów podatkowych i publicznoprawnych

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.


  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące funduszu sołeckiego w 2018 roku

  Informujemy, że w dniu 7 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Fundusz Sołecki w 2018 roku

  (aspekty praktyczne realizacji zadań, najczęściej występujące nieprawidłowości)

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 09.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 5 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:

  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przez gminy - zmiany 2018

  Informujemy, że w dniu 5 marca 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  POMOC PUBLICZNA UDZIELANA PRZEZ GMINY - zmiany w 2018 r.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  W załączeniu przekazujemy szczegółowe informacji i program szkolenia.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 2 marca 2018 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:

  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Komunikat RIO

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku sporządzania i przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej.

  Treść pisma

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu