2009

 • Sprawozdawczość z pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

  Informujemy, że uległy zmianie formularze sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Prosimy jednostki samorządu terytorialnego o pobranie nowych wzorów sprawozdań ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://bip.minrol.gov.pl/ - dział "Pomoc publiczna w rolnictwie" - "Sprawozdawczość".

 • Średnia kwota bazowa w kraju na rok budżetowy 2010

  Inforamcja MF w sprawie wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju na rok budżetowy 2010, w związku z art. 2 ust 7 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420).

  Treść informacji

 • Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z obsługi nowego systemu informatycznego „SJO BeSTi@”

  Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w związku z budową nowego informatycznego systemu „SJO BeSTi@”, przeprowadzone zostaną – od września do listopada 2009 r. – ogólnopolskie szkolenia dotyczące obsługi nowego systemu. W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów wystosowało pismo informujące o zasadach szkoleń do wszystkich jednostek samorządu.  Treść pisma

 • Szkolenie w zakresie zasad finansowania OSP

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 23 czerwca 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Zasady finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych".
  Szkolenie adresowane jest do jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz jednostek samorządu terytorialngo i ich służb finansowych. Prowadzący szkolenie: Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO Zielona Góra.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 160zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 19 czerwca br. tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Dodatkowy termin szkolenia w zakresie przepisów dot. pracowników samorządowych po nowelizacji

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Wynagrodzenia, elementy czasu pracy, naboru i służby przygotowawczej w urzędach i jednostkach samorządu terytorialnego (wg nowej ustawy o pracownikach samorządowych i nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)" informujemy, iż ww. szkolenie odbędzie się w dodatkowym terminie tj. 15 czerwca 2009 r.
  Miejsce, koszt oraz godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.

  Program szkolenia

 • Dodatkowy termin szkolenia w zakresie rachunkowości dotacji rozwojowej oraz środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

  W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem nt. "Rachunkowość budżetu oraz jednostek budżetowych w zakresie projektów finansowanych dotacją rozwojową oraz środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej", informujemy, iz ww. szkolenie odbędzie się w dodatkowym terminie tj. 18 czerwca 2009 r.
  Miejsce, koszt oraz godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.

  Program szkolenia
   

 • Szkolenie w zakresie rachunkowości dotacji rozwojowej oraz środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej

  Informujemy, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 28 maja 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Rachunkowość budżetu oraz jednostek budżetowych w zakresie projektów finansowanych dotacją rozwojową oraz środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej".
  Szkolenie adresowane jest do skarbników i służb finansowych jst oraz służb finansowych jednostek organizacyjnych jst. Prowadząca szkolenie - Lucyna Hanus - członek Kolegium RIO Wrocław.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 175zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 25 maja br. tel. 0-68 329 19 10; tel./fax 0-68 329 19 19; fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

  BRAK MIEJSC

 • Szkolenie dot. finansowania zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

  Informujemy, iz Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 26 maja 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Finansowanie zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii".
  Prowadząca szkolenie - Adriana Kamedulska - Z-ca Naczelnika Wydzialu Kontroli Gospodarki Finansowej, Rzecznk Dyscypliny Finansów Publicznych - RIO Zielona Góra.
  Szkolenie adresowane jest głównie do pełnomocników ds. realizacji gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 160zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 21 maja br. tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Szkolenie w zakresie funduszu sołeckiego

  Informujemy, iz Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w dniu 13 maja 2009 r. organizuje szkolenie nt. "Fundusz sołecki - zadania, zasady gospodarki finansowej, przeznaczenie środków".
  Szkolenie adresowane jest do radnych, kierowników jst, sekretarzy, radców prawnych, pracowników jst. Prowadzący szkolenie: Jarosław Kotowski - członek Kolegium RIO Zielona Góra.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9:30. Koszt uczestnictwa - 160zł/os. Zgłoszenia należy kierować do dnia 11 maja br. tel./fax 0-68 329 19 19, tel. 0-68 329 19 10, fax 0-68 329 19 03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl, agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl.

  Program szkolenia

 • Pismo Ministerstwa Finansów

  Pismo MF z dn. 24 marca 2009 r. w sprawie sposobu ujmowania w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-27ZZ należności budżetowych, będących przedmiotem postępowiania sądowego (Znak: ST2-4834-51/SZH/2009/363).

  Treść pisma

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu